About Us

hoạt động với mục đích cung cấp cho các đơn vị các giải pháp tổng thể về phát triển thương hiệu: từ việc nghiên cứu thị trường, lập chiến lược quảng cáo, thiết kế các hạng mục trong hệ thống nhận diện thương hiệu…cho đến việc triển khai các chương trình truyền thông… Chúng tôi mong muốn xây dựng cho mỗi đơn vị 1 bản sắc thương hiệu riêng đặc trưng cho từng lĩnh vực ngành nghề mang theo các giá trị mà các đơn vị đem đến cho khách hàng của mình, đồng thời cũng xây dựng và triển khai các chiến lược quảng bá thương hiệu cho mỗi đơn vị theo từng mục tiêu cụ thể.

Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty TNHH Thiết kế Sáng tạo Trung Sâm bao gồm:

+ Thiết kế sáng tạo
+ Xây dựng và phát triển thương hiệu
+ Thiết kế và phát triển Website
+ Truyền thông Quảng cáo
+ In ấn trên mọi chất liệu

Commercial presence